اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

حبس زدایی در حاشیه

درخواست حذف اطلاعات

روزگاری بود که زندان و جمعیت کیفری به نوعی افتخار برای حکومت ها محسوب می شد، چراکه گمان این می رفت اینچنین مجرمان خطرناک، سارقان و قاتلان در بند هستند و آسیب کمتری متوجه جامعه است