اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

خراسان جنوبی با کشت نشایی قطب مقاومت در برابر خشکسالی شده است

درخواست حذف اطلاعات

سایه افکندن نزدیک به دو دهه خشکسالی بر سر خراسان جنوبی ازجمله مشکلاتی است که سبب شده کشاورزی استان تحت تأثیر این معضل نتواند در زمینه تنوعی از تولیدات کشاورزی گام بردارد و تنها مجبور باشد برخی از محصولاتی را که با شرایط آب و هوایی فعلی سازگارتر است، تولید کند