اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

افزایش حضور دانش آموزان در کلاس درس با لباس محلی

درخواست حذف اطلاعات

اگر چه مشغله های زندگی ماشینی این روز ها به زندگی سنتی شهر ها و بخش ها و روستا ها و عشایر نیز رسوخ کرده و حتی نوع پوشش را تحت تأثیر قرار داده است، اما هنوز پوشش محلی و سنتی در اکثر مناطق ایران جایگاه خود را حفظ و از ارزش بالایی برخوردار است.