اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

داستانسرایی برای فرار از قتل همسر

درخواست حذف اطلاعات

باورش سخت است که خانواده ای هشت نفری در پایتخت در اتاقکی ۶ متری به دور از امکانات شهری زندگی کنند، اما مرد افغانی همراه همسر و شش فرزند قد و نیم قدش در آلونک ۶ متری در بیابان های حوالی شهرک نفت زندگی می کرد.