اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

با چشمان بسته به دنبال توسعه وابسته

درخواست حذف اطلاعات

نگاهی ذوق زده به برنامه توسعه برخی کشور های عربی در منطقه و توسعه وابسته آن ها سبب شده تا برخی محافل داخلی نیز نظام را به پیروی از همین نسخه ها فرابخوانند.