اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

کشت گلخانه ای سدی دربرابر مهاجرت از روستاها

درخواست حذف اطلاعات

ادامه خشکسالی ها، فرسایش بالای خاک و بحران کم آبی در کشورازجمله دلایلی است که سبب شده تا برخی از روستاییان علیرغم میلی باطنی خود مجبور به ترک روستاها شوند ، این درحالی است که با رفع این مشکلات می توان کاروتلاش وحیات را به روستاهای دچار مشکل که نقش مهمی در تولیدات موادغذایی موردنیازکشوردارند بازگردانند ...