اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

فقط نیاز کشور انگیزه و حامی ما بود

درخواست حذف اطلاعات

مخترع پارکینگ هوشمند، طراح هوشمندسازی اتوبوس ها و سنسورهای نمایشگر وضعیت آلودگی هوا با بیان اینکه وضعیت کشور نشانگر اهمیت روی آوری به سمت کارآفرینی است ،گفت:قطعا کمک دولتی برای ما وجود نداشته است و مجبور به هزینه از جیب خودمان شدیم چون یقین داشتیم کشور به این اختراع احتیاج دارد.