اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

۱۳ آبان نماد هویت ایران در برابر زیاده خواهی استکبار جهانی و در راس آن آمریکا است

درخواست حذف اطلاعات

معاون استاندار و فرماندار شاهرود : ۱۳ آبان نماد هویت ایران در برابر زیاده خواهی استکبار جهانی و در راس آن آمریکا است.