اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ملت ایران به نعره مستانه آمریکایی ها بی توجه هستند

درخواست حذف اطلاعات

آمریکا هنوز نمی داند ملت فهمیده ایران فقط حرف آدم های عاقل برایشان اهمیت دارد و نعره مستانه افراد بی خود را نمی توانند بشنوند و تحمل کند.