اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

روزانه بیش از ۱۷هزار نفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی اصفهان مراجعه می کنند

درخواست حذف اطلاعات

روزانه ١٧هزار و ۳۷۹ بیمار به پزشکان عمومی، متخصصان و دندانپزشکان شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه در این استان مراجعه می کنند.