اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز» در 200 روستای خراسان جنوبی

درخواست حذف اطلاعات

توانمندسازی کشاورزان، دست یافتن به امنیت غذایی و افزایش محصولات کشاورزی از مهم ترین اهداف طرح به شمار می آید