اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مهندس معمار از چاله به چاه افتاد

درخواست حذف اطلاعات

مردم هنگام مواجهه با مشکلات مالی دست به انتخاب های مختلف می زنند. خطرناک ترین انتخاب ها برگزیدن روش هایی است که ساختار های قانونی را شکسته و افراد به این شیوه به خود و دیگران آسیب می رسانند.