اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

نتیجه تحریم ایران آوار مواد مخدر بر سر تحریم کنندگان

درخواست حذف اطلاعات

در دومین کنفرانس رؤسای مجالس شش کشور آسیایی (افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه) برای مبارزه با تروریسم که در تهران برگزار شد، رئیس جمهور به تحریم کنندگان ایران نسبت به آوار مواد مخدر، بمب، تروریسم و مهاجرت در صورت آسیب دیدن توانایی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم هشدار داد.