اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

وزیر کار دستور انتشار تمامی صو رت های مالی را بدهد

درخواست حذف اطلاعات

در حالی از موعد مقرر وزیر کار برای شفاف سازی و برخورد با افراد دو شغله در حوزه تابعه و شرکت های متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی می گذرد