اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تراریخته ها در ترازوی نقد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس انجمن ژنتیک ایران به تازگی گفته است که ۵۵ درصد سبدغذایی کشور از واردات تأمین می شود که از این میزان ۸۰ درصد آن ها تراریخته است.