اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

رفتار اروپا در ریل دلخواه امریکا

درخواست حذف اطلاعات

سایت خبری اتحادیه اروپا خبر داد که شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز دهم دسامبر (فردا) در ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل، جلسه ای به ریاست فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی و سیاست امنیت اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد که ایران یکی از موارد مورد بحث در آن خواهد بود