اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

۴۰ سال پاسخگویی

درخواست حذف اطلاعات

«یکى از بهترین ساعات، آن ساعتى است که با دانشگاهیان، مخصوصاً با دانشجویان روبه رو باشم، و با آن ها سخن بگویم و از آن ها بشنوم.»