اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تصویر دیده نشده از رکن الدین مختار معروف به «سرپاس مختاری»

درخواست حذف اطلاعات

تصویر منتشر نشده از رکن الدین مختار معروف به «سرپاس مختاری» رئیس شهربانی رضا شاه که دستور قتل،حبس و تبعید بسیاری از مخالفای وی را صادر کرد.