اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

بررسی شکست های پیاپی تئوری های آمریکایی-اسرائیلی.

درخواست حذف اطلاعات

«شبانه سیاسی» در برنامه امشب خود، موضوع عدم موافقت اعضای سازمان ملل با طرح آمریکا علیه حماس و همچنین موافقت جهانی با طرح ایرلند در مورد راهکار دو دولتی در سرزمین های اشغالی را واکاوی خواهد کرد.