اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

روحانی چگونه می تواند ترامپ را شکست دهد؟

درخواست حذف اطلاعات

در شرایط فعلی، مسیر نشان دادن قاطعیت در سیاست خارجی در نحوه برخورد با اروپا نهفته است. نباید به گونه ای رفتار کرد و موضع گرفت که اروپایی ها گمان کنند، ایران در وضعیتی است که آنها می توانند به هر شکلی عمل کنند.